Анкет бөглөхдөө бүх асуултанд, тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье. Мөн компани таны өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд бид таны хувийн мэдээллийг зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглана.
БОСА Холдинг ХХК-ийн албан хэрэгцээнд зориулав.

Таны сонирхож буй ажлын байр

Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй

Ажил хүсэгчийн мэдээлэл

Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй

Оршин суугаа хаяг

Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй

Боловсрол ба мэргэжлийн ур чадвар(Ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлэн бичнэ үү)

Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй
Хоосон байж болохгүй

Мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд

Гадаад хэлний мэдлэг

Компьютер, техник хангамжийн мэдлэг

Ажлын туршлага

Гэр бүлийн байдал (зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ):

Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлолт өгөх хүний мэдээлэл

Гавьяа шагнал (Байгууллагын)

Гавьяа шагнал (Төрийн, салбарын)

Урлаг спортын авьяас

Садан төрлийн байдал (Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эхийг оруулна):

Хувь хүний онцлог

Бусад мэдээлэл

БОСА ХОЛДИНГ ХХК болон түүний гишүүн компанид ажилладаг ойр дотны хүмүүс:

Өргөдөл гаргагчийн хувийн мэдээллийг ашиглахтай холбоотой тайлбар
    Энэхүү маягтыг бөглүүлэхийн гол зорилго нь компаний Хүний нөөцийн хэлтсийн зүгээс компанид шаардагдаж буй албан тушаалд тохирох хүнийг хайж олох, сонгогдсон нэр дэвшигчидтэй харилцан тохиролцож, ажлын байр санал болгоход нь туслах явдал юм.
    Тухайн ажлын байранд тэнцээгүй тохиолдолд өргөдөл гаргагчийн бөглөсөн маягт болон хувийн мэдээллийг өргөдлийг хүчингүйд тооцсоноос хойш 2 жилийн дотор устгалд оруулна.
Мэдэгдэл
Энэхүү маягтыг өөрт холбогдох үнэн, зөв мэдээллийн дагуу шударгаар бөглөсөн бөгөөд худал мэдээлэл бүрдүүлсэн нь илэрсэн тохиолдолд, санал болгосон буюу санал болгох боломжтой ажлын байрны санал цуцлагдах боломжтойг хүлээн зөвшөөрч байна.